ข้าพเจ้านางสาวภัคจิรา แสวงทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการทำงานประจำเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของพวกเรา ข้าพเจ้าและทีม ได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ยาสระผมชาโคล รวมไปถึงสบู่ตำลึงนมสด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีการนำเสนอและร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงโลโก้กับสมาชิกในทีม รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ จากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้สำเร็จทำให้เกิดสินค้าคุณภาพและมาตรฐาน การจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกบูธในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2565 เป็นการเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee ทางเพจ ที่นี่บุรีรัมย์ เป็นต้น