ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์กร สิทธิสังข์ ผู้ปฏิบัติตำบลดงอีจานและทีมงาน ได้มีการทดลองทำผลิตภัณฑ์แชมพูครีมนวด และสบู่เจลอาบน้ำมาหลายครั้ง แต่มีบางผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้สูตรสำเร็จที่แน่นอน จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการทำผลิตภัณฑ์แชมพูครีมนวด และสบู่เจลอาบน้ำมาให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพพร้อมที่จะจำหน่ายสู่ท้องตลาด โดยการอบรมได้เป็นไปอย่างราบรื่นมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้และช่วยปรับสูตรผลิตภัณฑ์บางอย่าง ช่วยแนะนำในเรื่องการใช้สารตั้งต้นในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการออกแบบโลโก้และแนะนำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้มีความดึงดูดและสวยงามมากขึ้น หลังจากที่ได้สูตรการทำที่แน่นอนแล้ว ทางทีมงานได้สั่งทำโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจัดจำหน่ายต่อไป และเข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อจะได้นำความรู้มาต่อยอดในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้มั่นคง

นอกจากนี้ทีมงาน U2T ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต. มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน มีการอธิบายเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น