กระผมนายทินกร อ่อนสลวย ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กระผมปฏิบัติงานใน ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

กระผมและคณะทีมงาน U2T For BCG ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นตำบลลุมปุ๊ก ในวันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดแก่นตะวันให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและของตำบล ณ  สวนบริบูรณ์  บ้านขาชันโลง ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ลงพื้นที่ทำการพัฒนาและส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนคไทผ้าไหม  เพื่อสร้างหรือเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมที่มีให้มีมูลค่าสูงขึ้น

วันที่ 7 เดือนกันยายน 2565 กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลลุมปุ๊ก และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านโสน ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK โดยทำการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย

วันที่ 13 เดือนกันยายน 2565  กระผมและทีมงาน u2t for bcg ตำบลลุมปุ๊ก รวมทั้งคณาจารย์  ได้ทำการลงพื้นที่จัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำสลัดแก่นตะวันและเนคไทผ้าไหมให้แก่ชาวบ้านและผู้นำชุมชน  ณ บ้านโสน ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 16 เดือนกันยายน 2565 กระผมและทีมงาน u2t for bcg  ตำบลลุมปุ๊ก ได้รับหน้าที่เฝ้าบูธ เพื่อทำการขายสินค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน คือ น้ำสลัดแก่นตะวันและเนคไทผ้าไหม  โดยกระผมได้รับหน้าที่เฝ้าบูธ 2 วัน  คือวันที่ 16-17  เดือนกันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์ของต.ลุมปุ๊กได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ความรู้และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น