ชื่อบทความ : ID11-1 : งานมหกรรมจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลจรเข้มาก

ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา ตระกูลรัมย์
พื้นที่:  ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภท:  ประชาชน

ID11 1: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ วันที่ 15 กันยายน – วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2565 U2T for BCG BRU Fair งานมหกรรมจำหน่ายสินค้า คัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดิฉันและทีมงาน ID11-1 ตำบลบ้านจรเข้มาก ได้ร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม(ชุดทำงานร่วมสมัยชาย-หญิง) และสบู่น้ำน้ำข้าว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ได้​เรียน​รู้ถึงการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดจริง

ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการขายสินค้าให้ขายสินค้าได้

ได้​เรียน​รู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม(ชุดทำงานร่วมสมัยชาย-หญิง) และสบู่น้ำน้ำข้าว

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

มีแผนการ​ดำเนินงานพัฒนาต่อยอดเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ Facebook รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตำบลบ้านจรเข้มาก