ข้าพเจ้า นางสาวอารยา สุระสุข ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : ID18-2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูเเลของคณะเทคโนอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 นี้จะเน้นไปทางด้านการอบรมวิธีการปั้นดินเผา โดยการขึ้นรูปด้วยดินปั้น มีลงพื้นที่อบรมวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผา โดยการขึ้นรูปด้วยดินเส้น มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ภายในตำบลบึงเจริญ มีการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ เเละมีการร่วมงาน U2T for BCG BRU Fair
มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งทีมปฏิบัติงานประจำตำบลบึงเจริญได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ คือ  กระถางแคคตัสและโคมไฟตกแต่ง จากเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำ ในงาน U2T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 15 -18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดังนั้นจึงมีการออกบูธเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค เพราะการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้มีกลุ่มผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ซึ่งการไปออกบูธแสดงสินค้าในงานเทศกาลต่างๆ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายเเละรวดเร็ว  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าในอีกรูปเเบบหนึ่งการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 เป็นไปตามการกล่าวอ้างถึง

 ภาพกิจกรรม