เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

การออกบูธแสดงสินค้าหรือบริการถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือสาระสำคัญของสารต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการไปออกบูธแสดงสินค้าหรือบริการตามนิทรรศการหรืองานเทศกาลต่าง ๆนั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดินภายในงานได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว

เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย

การออกบูธแสดงสินค้าและบริการเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าขายสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจ เพราะแม้ว่าช่วงระยะเวลาในการจัดงานจะน้อยและไม่ใช่ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการที่มั่นคงถาวร แต่นิทรรศการและงานที่จัดขึ้นก็มักเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดาลูกค้าที่ต่างมาร่วมงานกัน จึงทำให้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดนั้นไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

แม้ผู้ประกอบการจะไม่มีสินค้าหรือบริการไปออกบูธแสดงสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียว แต่ผู้ประกอบการก็ควรต้องไปออกบูธที่งานเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าผู้บริโภค ไม่มีโอกาสไหนแล้วที่ผู้บริโภคจะรวมตัวกันมากขนาดนี้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรฉวยโอกาสนี้ไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวเงินกลับมา อย่างน้อยก็ได้ฐานข้อมูลลูกค้าเพราะบางครั้งข้อมูลเหล่านี้อาจมีค่าและประโยชน์มากกว่าเงินหลายเท่า

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้อุดหนุนข้าวเกรียบกุ้งจ่อมและแหนมเห็ดสมุนไพรของพวกเราชาว U2T ตำบลประโคนชัยและสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพประโคนชัยมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณภาพสวยๆจากเพจ บุรีรัมย์ไปไหนดี?

หากท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งได้ผ่านทางเพจ FacebookU2T for BCG – ตำบลประโคนชัย