ID10-1 _ จะเออร์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

เขียนโดย นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์ (ประเภท ประชาชน)

กิจกรรมที่ 1 : ติดตามการผลิตสินค้าเห็ดทอดกรอบหลากรส และ ชุดของใช้บนโต๊ะอาหารจากเสื่อกก

เมื่อวันที่ 21/8/2565 (ช่วงเช้า)อาจารย์ดร.สินีนาฎและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้เชิญวิทยากรจากมรภ.บุรีรัมย์ มาสอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดสดเป็นเห็ดทอดกรอบหลากรส เช่น รสวิงซ์แซบ รสบาร์บีคิว รสซีส สอนวิธีทำ ขั้นตอนต่างๆ มีชุมชน คณะครู นักเรียน รร.บ้านโคกย่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก สถานที่.รร.บ้านโคกย่าง และเมื่อได้รับการอบรมทางชุมชนได้ดำเนินการผลิตสินค้าเห็ดทอดหลากรส เพื่อเตรียมออกบูธจำหน่ายต่อไป

(ช่วงบ่าย) ได้มีการติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก โดยผลิตชุดของใช้บนโต๊ะอาหารจากเสื่อกก เช่น ชุดรองจาน-รองแก้ว แจกัน กล่องใส่กระดาษทิชชู่ เพื่อเตรียมออกบูธจำหน่ายต่อไป

     รูปภาพประกอบ

 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมทำบรรจุภัณฑ์ และ การตลาด (ภาพถ่ายสินค้า)  มรภ.บุรีรัมย์

     วันที่ 4/9/65 ท่านอาจารย์ ดร.สินินาฎ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรจัดอบรมวิธีการทำบรรจุภัณฑ์ ชุดของใช้บนโต๊ะอาหารจากเสื่อกก และ เห็ดทอดกรอบหลากรส โดยมีการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ ให้ดูสวยงาม เด่นชัด เป็นที่สนใจของลูกค้า เพื่อโพสขึ้นขายทางช่องทางออนไลน์ เช่น      Facebook     จะเออร์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และแอป Shopee Ja_eer ซึ่งได้มีการอบรมการขายออนไลน์เรียบร้อย

 

     รูปภาพประกอบ

  กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม ECT WEEK

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน U2Tได้รับมอบหมาย ได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต.ปรำจำตำบลโคกย่าง ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยศึกษารายละเอียดจากใบความรู้ พร้อมลงพื้นที่สอบถามประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งสรุปรายงานผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมรายงานนำส่งประธานศส.ปชต. ประจำตำบล อนึ่งช่วงปฎิบัติงานได้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก ฤAapplication CIVIC และทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ได้ใบ Certificate

     รูปภาพประกอบ

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรม ออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานซ้อมรับปริญญาบัตร มรภ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-18/9/65

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน U2T ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตำบลโคกย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์เห็ดทอดหลากรส และ ผลิตภัณฑ์ชุดของใช้บนโต๊ะอาหารจากเสื่อกก จำหน่ายในงานซ้อมรับปริญญาบัตรโดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเช่น นักศึกษา บัณฑิต ญาติบัณฑิต ผู้มาร่วมแสดงความยินดี และประชาชนทั่วไป และมีบางส่วนขายทางออนไลน์ มีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

     รูปภาพประกอบ

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์