ชื่อ : นายสมศักดิ์ นุกกอนรัมย์ ประเภท บัณฑิต

ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ปฏิบัติงานร่วมกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  เพื่อพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ให้แก่ชุมชนชาวตำบลหินลาด เป้าหมายทางการตลาดคือ สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีการขายสินค้าได้จริงสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากที่สุด

โดยการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 นี้ ข้าพเจ้าได้จัดบูธขายของในงาน มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วันที่ 15-18 กันยายน 2565 หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ ผลิตภัฑที่นำมาจำหน่ายคือ ลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเคลือบดินเผา

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผานั้นออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี  อัตลักษณ์ ด้วยรูปแบบหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยอาศัยองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์  รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ Brand สินค้า รวมถึงพัฒนาระบบการตลาดและการขายสินค้า ทั้งแบบ online/offline ออกแบบโดยการนำเอารูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาโบราณของอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนำมาพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาไว้นั้นคือการแผงไปด้วยความเชื่อและมนต์ขลัง ทางทีมงานจึงได้ยกเครื่องปั้นดินเผาโบราณในกลุ่ม ประติมากรรมรูปสัตว์ เต้าปูนรูปสัตว์ และกระปุกนก ซึ่งได้แก่ เต้าปูนช้าง เต้าปูนกระต่าย กระปุกรูปนก นำมาออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นและย่อขนาดให้ดูเล็กกะทัดรัดพกพาง่าย