ชื่อบทความ : ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรม ECT Weet และการออกบูธจำหน่ายสินค้า

                    ข้าพเจ้า นางสาว ชไมพร แย้มประโคน

พื้นที่ : ตำบล จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์      

ประเภท : ประชาชน    ID11-1โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศษฐกิจBCG(U2T for BCG and Regional Development)

ในวันที่ 5-9 เดือนกันยายน 2565นี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรม ECT Weet ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการศุนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย( ศส.ปชต.)ในพื้นตำบลจรเข้มาก เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยในหมู่ที่4บ้านกระสัง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

จากนั้นได้ทำการศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก application CIVIC EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เลือกหัวข้อ พลเมืองคุณภาพ  เยาวชนพลเมืองวิถีใหม่ พลเมืองประชาธิปไตยในคู่มือนักศึกษาวิชาการทหาร ศึกษาคลิปจำนวน20ตอนและทำแบบทดสอบ ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ80(16ข้อ) จะได้รับใบCertificate

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลจรเข้มากได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม และสบู่น้ำนมข้าวดินภูเขาไฟในงาน U2T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลตั้งแต่วันที่15-18 กันยายน  2565 เวลา 09.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์