ผม นาย เบญจศักดิ์ ประครองพันธ์  

ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นเดือนที่สุดท้ายของการทำงานในโครงการนี้ ได้มีการลงพื้นที่ พบปะ ศส.ปชต. พูดคุยถึงบทบาทหน้าที่เเละการดำเนินงาน ในชุมชุนจันทบเพชร อำเภอประบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี นายรอบ มาประโคน กำนันตำบลจันทบเพชร นายสำเนือง โพธิ์เงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่6 และ นางสาวกอศิล บัวศรี ครู ก.ศ.น ให้ข้อมูล ว่า บทบาทหน้าที่ของ ศส.ปชต. ทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยเเละชุมชนส่งเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธืให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่เเละความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

ทั้งนี้ผมเเละเพื่อนๆ U2T ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เเกคนในชุมชนด้วยเพื่อความรู้และเป็นประโยชน์แกคนในชุมชนต่อไป

ลิงค์ YOUTUBE ประจำเดือน กันยายน 2565