ข้าพเจ้า นายปัญญา เคนคำภา

ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG)

ประเภท:บัณฑิต

พื้นที่:ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ออกบูธมหกรรมจำหน่ายสินค้า ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในงาน U2TforBCGbruFAIR วันที่ 15-18 กันยายน 2565

ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดงานออกบูธในงาน U2TforBCGbruFAIR วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้มีผู้ร่วมโครงการทุกตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมจำหน่ายและโชว์ผลงาน
ตำบลบ้านกรวดได้วางจำหน่ายแก้วดริปกาแฟเซรามิกส์ และชุดสปาเซรามิกส์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และสามารถขายได้ทั้งชุดแก้วดริปกาแฟ และชุดสปา