ร้อยเรื่องราวผลิตภัณฑ์แก้วดริป และชุดสปา เซรามิกส์ 

บทสรุปสุดท้ายการนำสินค้าออกสู่ตลาด

               จากบทความในหลายๆ เดือนที่ผ่านมา ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าแต่ละขั้นของการทำแก้วดริป และชุดสปา เซรามิกส์นั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนมาก  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน ตากดิน จนถึงขั้นตอนของการขึ้นรูปให้เป็นทรงต่างๆ เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความชำนาญและพิถีพิถันมาก  เพื่อให้ได้รูปทรง และขนาดตามที่ต้องการ

การวาดลวดลายก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องใช้ความชำนาญ  เพราะลวดลายที่วาดลงไปบนชุดแก้วดริป และชุดสปา เซรามิกส์  จะสื่อให้คนทั่วไปจดจำถึงอัตลักษณ์ของตำบลบ้านกรวด  โดยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลบ้านกรวดนั้นคือ ขีด 3 ขีดวาดเป็นทรงระย้า เน้นการใช้สีจากธรรมชาติ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดแก้วดริป และชุดสปา เซรามิกส์เกิดจากแนวความคิดของการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณ ทั้งนี้ เราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ประเภทเซรามิกส์ของบ้านกรวดให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยเช่นกัน  แต่ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะพัฒนาไปในทิศทางใดก็ตามต้องยึดหลักของความเป็นเอกลัษณ์เฉพาะของตำบลบ้านกรวดเป็นอันดับต้นๆ เลย

 

          เมื่อได้ชิ้นงาน และวาดลวดลายผ่านการเผาด้วยความร้อนสูงแล้วก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั่นก็คือ”โลโก้ หรือตราสินค้า”โดยเป้าหมายทำอย่างไรให้ลูกค้าสามารถจดจำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้ โลโก้ หรือตราสินค้า เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเราได้  และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ “บรรจุภัณฑ์” โดยเป้าหมายของเราคือ ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างจากเซรามิกส์ทั่วๆ ไป

เมื่อองค์ประกอบครบถ้วนแล้วก็พร้อมนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  เมื่อวันที่ 15-18 กันยายน 2565  ได้นำผลิตภัณฑ์ออกบูทขายในงาน U2T for BCG BRU FAIR ชม ชิม ช้อป แชร์  ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดขึ้นพร้อมกับการซ้อมรับปริญญาของทางมหาลัยฯ ผู้ปฏิบัติงานออกบูทในนามของชุมชนตำบลบ้านกรวด สำหรับในงานนี้ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าว่าควรเพิ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกันเข้าไปด้วย เช่น ซองสำหรับกรองกาแฟ เทียนหอม น้ำมันหอมระเหย เป็นต้น