การออกแบบบรรจจุภัณฑ์และการการพัฒนาต้นแบบสินค้า

แก้วดริปกาแฟเซรามิกส์ และชุดสปาเซรามิกส์ที่ทางทีมงานได้จัดทำเพื่อจัดจำหน่ายมีการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์โดยตัวสินค้านั้นคงเอกลักษณ์ความเป็นเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวดโดยมีสีและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้สินค้ามีความโดดเด่นตัวบรรจุภัณฑ์เน้นออกแบบให้มีความเรียบง่ายแพ็คเก็จนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักสะดวก สะดุดตา และคำนึงถึงการป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายจากการขนส่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์มีการประชุมหารือกับชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สินค้าที่ได้มีตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยทางทีมงานมีการจัดอบรมและสาธิตและขึ้นการรูปผลิตภัณฑ์ โดยตัวบรรจุภัณฑ์นั้นมีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า เน้นความเรียบง่าย ใช้งานได้จริง

จากที่กล่าวมาขั้นต้น ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 มีการออกบูธกิจกรรม U2T Fair ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยนำเอาสินค้าจริงมาจัดจำหน่าย รับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า และผู้ใช้งาน มาปรับปรุง ศึกษาและต่อยอด เพื่อให้สินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด