ยกระดับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นสู่ท้องตลาด

ผู้เขียนบทความ : นางสาวนวลพรรณ แบบรัมย์

ประเภท:ประชาชน
พื้นที่ : ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์


   เนื่องด้วยในวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565 ได้มีการจัดตั้งบูธขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางตำบลแสลงโทนจึงได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทำจากเสื่อกกและผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านมาจำหน่าย อาทิเช่น กระเป๋าที่แปรรูปจากเสื่อกก เสื้อผ้าที่แปรรูปจากผ้าทอจากสีย้อมธรรมชาติจากใบไม้ในพื้นที่ และพวงกุญแจที่แปรรูปจากเสื่อกก เป็นต้น ซึ่งมีผู้สนใจเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเป็นการยกระดับจากเสื่อกกที่ไว้ปูนั่งมาแปรรูปให้มีความหลากหลายในการใช้งาน และผลิตภัณฑ์มีสีสันที่สวยงาม สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยภายในงานมีผู้ที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาวางจำหน่ายมากพอสมควร แสดงให้เห็นถึงการประสบผลสำเร็จในการพัฒนายกระดับจัดทำสินค้าออกมาจำหน่าย และในบูธที่จัดจำหน่ายสินค้านั้นทางทีมงานและอาจารย์ดูแลประจำตำบลได้ทำใบปลิวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ประจำหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

   สำหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากเสื่อกก และผ้าทอของตำบลแสลงโทน ตลอดวันทั้งภาคเช้าและบ่าย วัตถุประสงค์หลักโครงการ เพื่อสามารถกระจายสินค้าให้ผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่าย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและผ้าทอให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาได้มากยิ่งขึ้นจากจัดตั้งบูธในครั้งนี้

 


วีดีโอ