ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ จันทร์แจ่มภพ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : ID18-2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าได้ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือสาระสำคัญของสารต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการไปออกบูธแสดงสินค้าหรือบริการตามนิทรรศการหรืองานเทศกาลต่างๆ สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดินภายในงานได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเดินตามงานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการไปออกบูธแสดงสินค้าก็มักสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่จัดแสดงอยู่แล้ว ทำให้สามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งประโยชน์ข้อนี้คือจุดเด่นที่สุดของการไปออกบูธแสดงสินค้า และยังได้เพิ่มช่องทางการขาย กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้น

ทีมปฏิบัติงานประจำตำบลบึงเจริญได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระถางแคคตัสและโคมไฟตกแต่ง จากเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำ ในงาน U2T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 15 -18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์