ข้าพเจ้า นางสาวพรรษกร เหลี่ยมไตร ประเภทประชาชน ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ID18-2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ณ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด เนื่องด้วยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมทางทีมงานได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ตำบลบึงเจริญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ”กระถางแคคตัสดินเผา และโคมไฟตกแต่งไฟต่ำ” ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้วนั้น ในเดือนนี้เราจึงมาต่อยอดความรู้ด้วยการสอนวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของเรา

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ ”กระถางแคคตัสดินเผา และโคมไฟตกแต่งไฟต่ำ” นั้นมีรูปแบบและรูปทรงที่แตกต่างกันทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นไม่สามารถที่จะใช้รูปทรงเดียวกันได้ ดังนั้นเราจึงออกแบบเป็นแบบป้ายแทกสินค้า และกล่องสำหรับใส่ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กเท่านั้น เพื่อเป็นการสะดวกและลดต้นทุนในการผลิตของเรา

ตัวอย่างแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบและนำไปใช้ในการขายจริงของทีมงาน มีดังนี้

วิดีโอประจำเดือนกันยายน