ชื่อบทความ : สระเก็บน้ำกลางชุมชนบ้านโคกงิ้ว

ชื่อหมู่บ้าน :  บ้านโคกงิ้ว ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นายศุภกฤษ กงประโคน

ข้อมูลทั่วไป

สระเก็บน้ำ คือ แหล่งเก็บขังน้ำฝน น้ำท่า หรือน้ำไหลออกมาจากดิน โดยการขุดดินให้เป็นสระสำหรับเก็บขังน้ำ มีความยาว ความกว้าง และความลึก ตามจำนวนน้ำที่ต้องการเก็บกักไว้ใช้ สระเก็บน้ำสร้างในท้องถิ่นภูมิประเทศแตกต่างกันได้เกือบทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณสันเนิน ประโยชน์ของสระเก็บน้ำ ใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ประจำหมู่บ้าน ใช้เลี้ยงสัตว์ ใช้ปลูกพืชสวนครัว เป็นแหล่งเลี้ยงปลาหรือปลูกพืชน้ำ จึงช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งของหมู่บ้านและชุมชนได้ สมัยสุโขทัยสร้างสระน้ำเรียกว่า ตระพัง และชุมชนขอมโบราณก็สร้างสระเรียกว่า บาราย สระเก็บน้ำถือเป็นประโชยน์ต่อชุมชนอย่างมากในการดำรงชีวิตประจำวัน