บทความ : กิจกรรมการเรียนรู้ย้อมสีไหมและฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ เดือน กันยายน พ.ศ.2565
ชื่อหมู่บ้าน: บ้านหนองปรือ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าบทความ: นางสาว อาภาภรณ์ พานนาค
การย้อมไหมและฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
การย้อมสีธรรมชาติ เป็นสีย้อมที่ถูกคิดค้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการนำส่วนต่างๆของพืช เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ลูกไม้ และรากไม้ นำ มาสกัดเป็นสีย้อม และผ่านกรรมวิธีในการย้อมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะให้สีได้หลายเฉดสีขึ้นกับชนิดของพืชที่ใช้ ในปัจจุบันการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติเป็นที่นิยมลดลง เนื่องจากนานไปจะมีสีตก และซีด ซึ่งถ้าหากไม่สามารถควบคุมความเข้มข้นของการย้อมสีแต่ละครั้งได้ มักจะทำให้สีที่ย้อมในแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิม
โดยทั่วไปมีขั้นตอนง่ายๆ เริ่มจากการสกัดสี น้ำที่สกัดได้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เรานำมาใช้ในการย้อมสี เช่น เปลือกประดู่ตรึงด้วยสารส้มให้สีน้ำตาล ดอกดาวเรืองจะให้สีเหลือง ใบยางนาให้สีเขียว เปลือกฝางจะให้สีชมพูออกแดงและยังมีส่วนต่างๆของพืชอีกหลายชนิดที่ให้สีแตกต่างกันไปอีกมากมาย
กิจกรรมการย้อมไหมและฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ