ข้าพเจ้านางสาวปลายฝน ปุ่นประโคน ประเภทประชาชน เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หลักสูตร ID23-2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          กิจกรรมการจัดบูธขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในช่วงที่มีการซ้อมรับปริญญาของเหล่าบัณฑิต โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกม้านั้นได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมบ้านฉันเพล เสื้อคลุมผ้าขาวม้าร่วมสมัยและกระเป๋าผ้าขาวม้าจากบ้านตะลุงเก่า เป็นต้น

        

          นอกจากนี้ภายในงานก็จะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุกๆตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา มาจัดวางขายให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาช็อป มาชิมกันอย่างหลากหลาย