เนื่องจากโคลงการ U2T ได้จัดโคลงการการจำหน่ายสิ้นค้าเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าดีแต่ไม่มีที่ขาย และสร้างรายได้ให้แกชาวบ้าน โคลงการได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่าจึงจัดโคลงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาให้แก่ชาวบ้าน


ชาวบ้านตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปขาย ได้แก่ เสือกกปิกนิค เสื้อฝ้าย เสื่อ และ อื่นๆ ฯลฯ เป็นการขายที่มีอุปสรรค์มากมายไม่ว่าจะเป็น สภาพอาการที่แปรปวนบ่อย แต่ทีมงานก็ช่วยกันคิดหาวิธีรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสามัคคีกัน อาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันบ้าน แต่ด้วยความที่ทำงานมาด้วยกัน และเข้าใจกัน จึงทำให้ผ่านอุปสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม และการขายสินค้าของตำบลบ้านไทรก็น่าประทับใจ เพราะมียอดขายค่อนข้างจะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                 

โคลงนี้จะผ่านไปไม่ได้เลยถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันช่วยกัน และปรับเปลี่ยนความคิดของตอนเองให้เข้ากับผู้คนในทีม หากต่างคนต่างไม่ปรับเข้าหากันการขายสิ้นค้าของชาวบ้านตำบลก็อาจจะไม่พบกับความสำเร็จ และยอดขายก็อาจจะไม่ได้ดังที่ตั้งใจไว้