ข้าพเจ้า นางสาวอลิสรา ชงอนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต  ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ID25-2) ในเดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและคณะได้ลงพื้นที่ไปสอนวิธีการทำรองเท้าจากเสื่อกก จัดอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มทอผ้าและกลุ่มทอเสื่อกก และออกบูธกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งาน “U2T for BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า

ข้าพเจ้าและคณะได้ลงพื้นที่พร้อมกับท่านวิทยากรเพื่อไปมอบความรู้ขั้นตอนต่างๆของการทำรองเท้าและสอนวิธีการทำรองเท้าจากเสื่อกก ตั้งแต่การตัดยางรองเท้าตามขนาดเท้าต่างๆ การตัดเสื่อกกและหยอดกาวเพื่อไม่ให้เสื่อหลุดออกจากกัน การทำสายรองเท้า การเย็บขอบรองเท้า การทากาวให้พื้นรองเท้าติดกับรองเท้า จากนั้นข้าพเจ้าและคณะพร้อมวิทยากรได้ไปมอบความรู้การขายออนไลน์ โดยสอนวิธีการสมัครเป็นสมาชิกแอพลิเคชั่น Shopee วิธีการถ่ายรูปสินค้า การโพสต์ขายสินค้าต่างๆ และสอนขายออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งนั่นคือการไลฟ์ขายบน Tiktok ซึ่งเราได้ให้กลุ่มทำรองเท้าจากเสื่อกกและกลุ่มทอผ้าได้ทดลองไลฟ์ขาย และได้แนะนำการทำคลิปให้มีความน่าสนใจซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้น และวันที่ 15-18 กันยายน เราได้นำรองเท้าจากเสื่อกกและผ้าคุมไหล่ไปวางจำหน่ายในงาน “U2T for BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความสนใจและคำแนะนำเพื่อไปต่อยอดในภายหน้าอีกด้วย

สรุปผลประจำเดือนกันยายน 2565 ตำบลประทัดบุ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ทุกคนพร้อมให้ความสนใจในการทำสิ่งใหม่และพร้อมต่อยอดการทำสินค้าเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่ารองเท้าจากเสื่อกกในการทำครั้งแรกจะมีปัญหาคือการตัดพื้นรองเท้าค่อนข้างยากตัดได้ไม่เรียบเพราะไม่มีเครื่องมือแต่กลุ่มทอเสื่อกกก็พยายามตัดให้เรียบมากที่สุดและออกมารองเท้าจากเสื่อกกที่มีมูลค่า ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณกลุ่มทอเสื่อกกบ้านโจดที่พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ขอบคุณกลุ่มทอผ้าที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม

ภาพลงปฏิบัติงาน