ข้าพเจ้า นางสาวนิภาพร สวายพล เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T for BCG เป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมโครงและการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนี้ ซึ่งตำบลที่ข้าพเจ้าได้สังกัดนั้นคือตำบลประทับบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยโครงการที่กลุ่มของข้าพเจ้าทำนั้นจะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกธรรมดาให้กลายเป็นรองเท้าสปาสมุนไพร และมีการทำผ้าคลุมไหล่อบสมุนไพรที่มาจากผ้าไหมทอมือ โดยในส่วนของการทำรองเท้านั้น ก็มีขั้นตอนหลายอย่าง แต่ก็ไม่ถึงกับยุ่งยากจนเกินไป เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึง ขั้นตอนการทำรองเท้านั้น เราจึงได้มีการอบรมสอนวิธีการทำรองเท้าสปาสมุนไพรอย่างง่าย เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถต่อยอดไปได้และให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามีความสุข สนุกกับการทำสิ่งนี้ จะได้มีการพัฒนาฝีมือและรูปแบบของรองเท้ามากขึ้นอีก โดยขั้นตอนการทำคร่าวๆ เราจะใช้เสื่อกกที่ทอแล้ว โดยการทอเสื่อกกเราจะแทรกสมุนไพรเข้าไปในตัวเสือด้วย พอได้ตัวเสือมาเราก็จะมาวัดขนาดของรองเท้า ใช้แบบที่วัดมาตัดเสื่อให้เป็นตามรูปทรงที่เรากำหนด แล้วมาเย็บมุม กันไม่ให้เสื่อแตกกระจายให้เป็นทรงรองเท้า จากนั้นก็ตัดพื้นรองเท้าโดยใช้ยางกันลื่น เมื่อตัดได้ทรงแล้วเราจะนำมาทากาวยางเพื่อที่จะประกบกันกับตัวรองเท้าเสื่อ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วตัดแต่งมุมเล็กน้อย เป็นอันเสร็จ หลังจากการให้คำแนะนำ อบรมการทำรองเท้าอย่างง่ายแล้วนั้น ยังมีการติดตามผลงานการทำรองเท้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยร่วมกับหน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (คส.ปชต) ซึ่งลงปฏิบัติหน้าที่ ในตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย โดยลงพื้นที่ไปยังบ้านกระสังหมู่ 4 และได้พูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับ ระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และหน้าที่ของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ขายเสียง โดยมีหมู่บ้านนำร่องคือ บ้านหนองกระต่าย และบ้านหินกอง โดยใช้โครงการว่าไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติคือการออกไปใช้สิทธิ์ ตามหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นแบบอย่างการปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง  การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยนั้น จะมีการใช้วิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงร่วมด้วย ซึ่งประชาชนในตำบลปะทะบุ อำเภอประโคนชัย นั้นได้ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงก่อนหน้าแล้ว โดยนอกจากนี้ หลังจากที่มีการการทำผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็จะมีการอบรมสอนประชาชนเรื่องการขายทางออนไลน์และออนไซด์ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและเข้าถึงการขายในยุคปัจจุบัน