การออกบูธจำหน่ายสินค้าข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและหมอนจากเสื่อกก  โดยนางสาวจารุวรรณ ทองสุด ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        

เนื่องจาก วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาทางผู้ปฏิบัติงานได้นำสินค้าข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและหมอนจากเสื่อกกมาออกบูธจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์และเพิ่มยอดการขายสินค้า โดยในงานมีสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลายตำบล ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เลือกชมและเลือกซื้อได้อย่างหลากหลาย ทำให้การออกบูธขายผลิตภัณฑ์สินค้าในตำบลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากและขายสินค้ารวมถึงการโปรโมทผลิตภัณฑ์เป็นไปได้ดีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้