ข้าพเจ้า นางสาวจริยา  หมายบุญ  ประเภทประชาชน  ตำบลกระสัง

หลักสูตร ID15-1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ในเดือนสิงหาคมนี้  เรามีการวางแผนด้านการขยายตลาดในเฟสบุ๊ค  โดยการบูทเพจเพื่อการส่งเสริมโพสต์ให้คนอื่นเห็นมากขึ้น เพราะทุกวันนี้เวลาโพสต์อะไรลงไปในแฟนเพจของตัวเอง อัตราส่วนคนเห็นจะน้อยมาก สมมติว่าแฟนเพจของคุณมีคนกดไลก์ 1,000 คน แต่คนเห็นโพสต์ 1 โพสต์ของคุณ อาจจะไม่ถึง 100 คน หรือ 10% เลยด้วยซ้ำ  เราจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการ Boost Post เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับแฟนเพจของเราได้มีโอกาสเห็นโพสต์นั้นจริงๆ จะนำไปสู่การปิดการขายได้ดียิ่งขึ้น สามารถส่งเสริมการขยายตลาดให้กว้างขึ้น  เฟสบุ๊คที่จัดทำขึ้นเป็นผ้าไหม สไบขิดโบราณ บ้านโนนรัง ตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อเฟสบุ๊ค “Otop นวัตวิถี บ้านโนนรัง ตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”

 

 

หน้าเฟสบุ๊ค

 

 

ในเฟสบุ๊คมีการลงกิจกรรมในการออกร้านตามงาน Otop ต่างๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปรับกุลยุทธ์การขายให้ทันเหตุการณ์ คือการขายในโลกโซเชียล เช่น  Shopee   Lazada  facebook และอื่นๆ อีกมากมาย

            

ในเพสบุ๊คยังมีการนำเสนอขั้นตอนการทำผ้าไหม สไบขิดโบราณ ให้ดูน่าสนใจและน่าติดตาม  รวมถึงกิจกรรมต่างๆ