โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

เขียนโดย : นางสาวพิมพ์ลภัส ลอยประโคน
ประเภท    : ประชาชน
รหัส          : ID28-2 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


ในวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ 2565 ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace)

ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของช็อปปี้ ข้อดีเละข้อเสียของการเปิดร้านในช็อปปี้ เเละได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างร้านในช็อปปี้ ว่าการที่จะเปิดร้านในช็อปปี้ เริ่มเเรกต้องทำอย่างไร ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาเเละปรับปรุงการให้บริการลูกค้า ว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการจากทางร้านของเรา เพื่อที่จะให้ลูกค้าประทับใจเเละกลับมาใช้บริการในร้านชองเราซ้ำอีก ในการอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ shopee ในครั้งนี้ ดิฉันได้ความรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก