ดิฉัน นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ประเภทบัณฑิต ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดังนี้

ลงพื้นที่ทำการ​พิชิต​ภาร​กิจ ECT WEEK โดยได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ กศน. ประจำตำบลและผู้ใหญ่บ้านในตำบลลุมปุ๊ก เพื่อประสานงานให้ข้อมูล และลงพื้นที่เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องใกล้ตัว หลังจากที่สำรวจเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อทำสรุปรายงานผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสัปดาห์ ECT WEEK และส่งแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ให้กับครู กศน.ตำบลลุมปุ๊ก นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก Application CIVIC EDUCATION แล้วทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร

         

ได้เข้าร่วมกิจกรรม“ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนคไทผ้าไหมและน้ำสลัดแก่นตะวัน มีผู้เข้าร่วมงานมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก สามารถสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้