ข้าพเจ้านางสาวศิริขวัญ ทรงงามประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน มีดังนี้2 กันยายน2565

ข้าพเจ้าได้เข้าเรียน E-Learning หมวดพัฒนา และสร้างคุณค่าในหัวข้อ “ M-09 E- COMMERCE กลยุทธ์ราคาหลักสูตรที่สอนผู้ประกอบการรายใหม่ๆ หรือแม้กระทั้งผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่แล้ว ก็สามารถศึกษาได้

5 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้มาก

6 กันยายน 2565

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลตำบลจรเข้มาก

7 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ ตำบลจรเข้มาก

8 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตตำบลจรเข้มาก

16 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลทรัพย์พระยาสถานที่ในการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

17 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ตำบลจรเข้มาก สถานที่ในการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลจรเข้มาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

18 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลจรเข้มาก สถานที่ในการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลจรเข้มาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์