ID10-1 การติดตามการผลิตและออกจำหน่ายงานพิธีพระราชปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2565

เขียนโดย : นางสาวฐิติมา อินทะเล
ประเภท    :  บัณฑิตจบใหม่


ID10-1 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดังนี้

1.ติดตามการผลิตสินค้าเห็ดทอดกรอบและชุดของใช้บนโต๊ะอาหารจากเสื่อกก

ได้ลงพื้นที่ติดตามการผลิตสินค้าเห็ดทอดกรอบหลากรส เช่น รสวิงซ์แซบ รสบาร์บีคิว รสชีส และชุดของใช้บนโต๊ะอาหารได้เข้าไปสอบถามความคืบหน้าการผลิตในชุมชนและช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบและชุดของใช้บนโต๊ะอาหารให้มีคุณภาพและพร้อมจัดจำหน่อยลงเพจ facebook: จะเออร์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  Shopee ออนไลน์ ชื่อว่า Ja_eer (ผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกย่าง) และจัดจำหน่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2565

2.อบรมการถ่ายภาพสินค้า การทำบรรจุภัณฑ์สินค้าและการตลาด

กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพสินค้า การทำบรรจุภัณฑ์สินค้าและการตลาด ได้รู้วิธีการถ่ายภาพสินค้าให้หน้าสนใจ โดดเด่น และหน้าสนใจ ที่ลูกค้าเห็นแล้วสะดุดตาและสามารถสร้างความแตกต่างต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าได้ โดยได้นำผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบและชุดของใช้ของโต๊ะอาหารมาถ่ายภาพเพื่อที่จะจัดจำหน่ายออนไลน์ทางเพจ facebook: จะเออร์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  Shopee ออนไลน์ ชื่อว่า Ja_eer (ผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกย่าง)จากนั้นทำการบรรจุภัณฑ์ชุดของใช้บนโต๊ะอาการจากเสื่อกกใส่ถุงพลาสติกใสเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2565

3.การดำเนินกิจกรรม ECT WEEK

ได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สอบถามเพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยศึกษารายละเอียดจากใบความรู้ พร้อมลงพื้นที่สอบถามประชาชนในหมู่สรุปรายงานผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมรายงานนำส่งประธานศส.ปชต. ประจำตำบล

อบรมและทำแบบทดสอบหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
ได้ศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20 ep จาก application CIVIC EDUCATION พร้อมทำแบบทดสอบ และได้รับใบ Certificate

4.เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ผ่านระบบออนไลน์

เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ผ่านระบบออนไลน์ เนื้อหาในการจัดอบรม ได้เรียนเรียนรู้ถึง วิธีการและขั้นตอนการสร้างร้านค้าออนไลน์ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าแอป shopee และได้เปิดร้าน ja_eer (ผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกย่าง)

5.ออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี2565 


วีดีโอการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดสดแปรรูป ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์