ดิฉันนางสาวโชติกา  ไทยลือนาม ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะแบง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่14-18 กันยายน 2565

ดิฉัน และอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลส้มป่อย ได้ลงพื้นที่ในจัดบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าในงาน” ชม ชิม ช้อป แชร์” “U2T for BCG BRU FAIR”

มหกรรมจำหน่ายสินค้า  โดยทางตำบลได้จัดจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด ในขนาด 10 กิโล ราคาถุงละ 150 บาท และวัสดุเพาะพืชแบบย่อยสลายได้ ในราคา  10-20 บาท

วันที่ 29 กันยายน 2565

ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลได้รวบร่วมข้อมูลแบบฟอร์ม ผลการพัฒนาสินค้าและบริการและจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม C06 ผลการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ

ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลได้ร่วมกันทำรายงานผลสรุปของโครง