ข้าพนางสาวสุนันทา บุตรสาลี ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ MS13-2 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 ดังนี้

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ทำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ณ ศูยน์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในเขตพื้นที่ตำบลหูทำนบ เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชน จำนวน 5 คน

วันที่ 11 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยคลุกฝุ่น ซึ่งจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยคลุกฝุ่นส่งผลให้ชุมชนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยคลุกฝุ่นได้ 3 รส ได้แก่ รสปาปิก้า รสสาหร่าย และรสบาบีคิว

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ดำเนินการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ กล้วยคลุกฝุ่น กิมจิโฮมเมด และแตงกวาด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมระยะเวลา 4 วัน