ข้าพเจ้านางสาวชนิดา พรมแสน ประเภทบัณฑิต ตำบลปราสาท

หลักสูตร: NS03-1 ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่ 2 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันเทศห้าสีและกล้วยน้ำว้าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านบุ หมู่ที่12 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้มาบรรยายสรรพคุณเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก กล้วยหอม และประโยชน์ต่างๆของกล้วยให้กับชาวบ้าน จากนั่นได้สาธิตวิธีการและขั้นตอนวิธีการทำกล้วยเส้นสมุนไพรและเทคนิคต่างๆให้กับชาวบ้าน เช่น วิธีทำล้างยางกล้วยด้วยการแช่กล้วยด้วยน้ำมะนาว หรือมะกรูด การใช้ไฟในการทอดกล้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเป็นอร่อย เป็นที่น่ารับประทาน และสามารถนำสินค้าจำหน่ายสู่ตลาดนัด หรือตลาดออนใลน์ได้

 

วันที่ 5 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันเทศห้าสีและกล้วยน้ำว้าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านละเบิก หมู่ที่14 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้มาบรรยายสรรพคุณของมันเทศห้าสี และสินค้าที่แปรรูปจากมันได้ เช่น มันบด มันทอด หรือมันเชื่อม มันสามารถนำมาแปรรูปได้อย่างหลากหลายในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการคัดเลือกทำมันเส้นตำบลปราสาท หลังจากที่วิทยากรบรรยายสรรพคุณวิทยากรก็ได้มีการสาธิตแนะนำและพาชาวบ้านทำไปพร้อมกันโดยสอนตั้งแต่ขั้นตอนการปอกมันไปจนถึงขั้นตอนการทอดและบรรจุภัณฑ์สินค้า

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ ณ เทศบาลตำบลปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย ผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และเรียนการทำการตลาดออนใลน์สอนเทคนิควิธีการขายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วิธีการจัดทำเพจผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อความน่าเชื่อถือ วิธีการขายสินค้าผ่านแอปหรือโซเชียลมีเดีย เช่น ช็อปปี้ ลาซาด้า ใลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลได้มีการเรียนรู้เพื่อสามารถนำมาขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตำบลของตนเองได้