ข้าพเจ้านาง ชุติมา จี้อุ่น ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: NS03-1 ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตในตำบลปราสาทที่สามารถจะนำมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มรายได้สร้างอาชืพให้แก่ชุมชนของเราทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจแล้วแลได้ะสอบถามกับชุมชนเพื่อจะได้นำมายกระดับผลิตภัณฑ์และ พบว่าชุมชนมีกล้วยมากมายและมันเทศที่ขึ้นชื่อในตำบลปราสาท

เปลี่ยนมันเทศห้าสีประจำตำบลปราสาท ให้เป็นมันหนึบและมันเส้น

เป็นผลผลิตทางการาเกษตรอันเลื่องชื่อของตำบลปราสาทเพราะมีรสชาติที่หวาน เนื้อแน่น หอมอร่อย จุดเด่นคือการปลูกโดยใช้น้ำค้างในหน้าหนาวแทนการรดน้ำในการเปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่่น่าสนใจสะดวกง่ายแกการรับประทานก็จะมาทำการแปรรูปเป็นหนึบ

ประโยชน์ของมันหนึบ

รักษาโรคเบาหวาน

รักษาและป้องกันโรคมะเร็ง

ป้องกันภาวะตับอักเสบ

และได้จัดอบรมและจัดโครงการให้ความรู้แก่คนในชุมชนทีมงานจึงได้นำเอามันเทศมาแปรรูปเป็นมันเส้น ซึ่งมันเส้นนี้จะมีรสชาติที่อร่อยกรอบหอมและสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย แล้วยังมีประโยชน์ ซึ่งทางทีมงานใส่ใจในการทำหรือการผลิตเป็นอย่างมากเพื่อให้สินค้าออกมาดีและมีคุณภาพ และยังตรงกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุวัยอีกด้วย

กล้วยน้ำว้า ทางทีมงานได้นำมาทำเป็นกล้วยเส้นซึ่งมีหลากหลายรสชาติให้เลือกซื้อเช่น รสกรอบแก้ว รสสมุนไพร รสเคลือบน้ำตาล รถปาปริก้า