การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากกล้วยและมันเทศห้าสี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

โดย : นางสาวกัญญารัตน์ บุญเกิด

          การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากกล้วยและมันเทศห้าสี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ได้มีการส่งเสริมการตลาดที่นอกเหนือไปจากการโฆษณา การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อกระตุ้นผู้บริโภคหรือลูกค้าให้เกิดความสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าที่มาจากกล้วยและมันเทศห้าสีภายในตำบล เพื่อเป็นการทดลองการส่งเสริมการขาย ซึ่งการขายไม่สามารถใช้เพียงเครื่องมือเพียงอย่างเดียว ผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นว่าการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง  เช่น โฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งผู้ปฏิบัติงานโดยแยกกันไปเป็นกลุ่มกระจายตัวให้ครบเป็นบริเวณโดยรอบของพื้นที่ในตำบลปราสาท ไปแจกผลิตภัณฑ์สินค้าตัวอย่างตามบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย

มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการออกบูธ ” ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นการได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกล้วยและมันเทศห้าสีภายในตำบลปราสาทได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ปฎิบัติงานและชาวบ้านในชุมชนได้เป็นที่รู้จักและทราบถึงของดีตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ยิ่งๆขึ้นไป โดยหวังว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปยกระดับและส่งเสริมเศรษฐกิจและส่งเริมรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลได้ดียิ่งขึ้น