ข้าพเจ้านางสาวอารยา   แก้วพลงาม ประเภทประชาชนปฏิบัติงานประจำ ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG and Regional development)

การปฎิบัติงานในเดือนกันยายน เป็นการทำงานในเดือนสุดท้ายของโครงการซึ่งการทำงานในเดือนนี้จะเป็นการนำเสนอขายสินค้าสู่ท้องตลาด

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ทีมผู้ปฎิบัติงานได้มีประชุมวางเเผนจัดเเบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดโครงการในตำบลแคนดง

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่1 มีวิทยากรให้ความรู้ 2 ท่าน ช่วงเช้าให้ความรู้ในการทำข้าวเกรียบข้าวโพด ช่วงบ่ายทำดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด 

 

.

วันที่ 8 กันยายน 2565 จัดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชนและได้มีการทำข้าวเกรียบข้าวโพดซึ่งปรับปรุงรสชาติให้มีความเข้มข้นมากขึ้น

วันที่ 12 กันยายน 2565 จัดโครงารพัฒนาบรรจุภัณฑ์เเละการตลาด ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่3 โดยทางเราก็ได้วิทยากรที่มีความรู้ในด้านการตลาดเเละบรรจุภัณฑ์มาดูแลและให้ความรู้ตลอดการทำโลโก้เเบรนด์ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและได้นำไปต่อยอดในการพัฒนาข้าวเกรียบจากข้าวโพดและดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

และในช่วง 15-18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชร์ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในส่วนของ ตำบลแคนดงได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวโพด(ข้าวเกรียบคอร์นดง) นำไปจัดจำหน่าย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าที่ได้เลือกซื้อกลับไปรับประทาน และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบคอร์นดง ตำบลแคนดง สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกมากยิ่งขึ้น