โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวคำฟ้า บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

จากการปฏิบัติงานตลอดทั้ง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จนถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ทางทีมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตำบลหนองใหญ่ โดยมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทำน้ำพริกจิ้งหรีด Hi-Protein และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทำดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีด HI-Growth ทางกลุ่มให้ความร่วมมือที่ดีมากและภายในกลุ่มมีความสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทำน้ำพริกจิ้งหรีด Hi-Protein ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านหนองกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางกลุ่มได้คิดค้นสูตรการทำน้ำพริกเอง ได้ทดลองและได้พัฒนาสูตรน้ำพริก ซึ่งวัตถุดิบในการทำน้ำพริกจะเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชน นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน น้ำพริกจำหน่ายอยู่ที่กระปุกละ 35 บาท 3 กระปุก 100 บาท หลังจากวางจำหน่ายได้รับผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้า มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน

       

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทำดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีด HI-Growth ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านอาเกียน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทางกลุ่มมีความสามัคคีช่วยเหลือกันดีมาก โดยทางกลุ่มได้ช่วยกันหาวัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น มูลจิ้งหรีด แกลบดิบ แกลบดำ ดินร่วน ผักตบชวาตากแห้ง และเปลือกหอยเชอร์รี่บดละเอียด นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไว้ 14 วัน หลังจากนั้นนำมาบรรจุใส่ถุง จำหน่ายถุงละ 25 บาท 5 ถุง 100 บาท หลังจากวางจำหน่ายได้รับผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้า มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน

       

ในด้านการตลาด การตลาดออฟไลน์มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้รับผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้า มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนการตลาดมีการตั้งเพจ คือ เพจ U2T for BCG ตำบลหนองใหญ่ มีการโปรโมทสินค้า และการสั่งจองล่วงหน้า สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

สรุปผลการปฏิบัติงาน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีความสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกันผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ดีมีคุณภาพ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย