โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวน้ำฝน บุญเจียม ประเภท บัณฑิตจบใหม่

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

 

จากการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนหลักๆคือการทำตลาดทั้งการตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย โดยการตลาดออนไลน์คือการสร้างเพจให้กับทางกลุ่มแม่บ้านเพื่อไว้โพสต์โฆษณาสินค้า และการสั่งสินค้าผ่านไลน์ไอดีของกลุ่มแม่บ้านทั้งกลุ่มแม่บ้านม.4 บ้านหนองกับน้ำพริกจิ้งหรีด และกลุ่มแม่บ้านม.8 บ้านอาเกียน ดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีด นี่เป็นช่องทางหลักในการจัดจำหน่าย การตลาดออฟไลน์คือการนำไปวางขายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 15 – 18 กันยาน 2565 ที่ผ่านมา โดยก่อนวันจัดบูธได้มีการเตรียมการและวางแผนการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเกี่ยวกับการจัดเตรียมของ อุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดเวรรับผิดชอบเพื่อจำหน่ายสินค้าในแต่ละวันและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำไปจำหน่ายผู้ปฏิบัติงานได้มีการเตรียมดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีดที่หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์บรรจุใส่ถุงพร้อมซีลถุงให้เรียบร้อยและบรรจุวัตถุดิบที่นำมาผสมทำดินพร้อมปลูกเช่น แกลบดำ แกลบดิบ ผักตบชวาตากแห้งเพื่อนำไปจำหน่ายในบูธอีกด้วย

ส่วนน้ำพริกทางกลุ่มแม่บ้าน ม.4 บ้านหนอกับ ตำบลหนองใหญ่เป็นคนทำมาให้จำหน่ายจำนวน 100 กระปุก

                     

วันดำเนินการจัดบูธที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                                                                                              วันที่15 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ในบูธตำบลหนองใหญ่ ทั้งจับผ้า ขนของ จัดเตรียมของที่ต้องใช้ในการจำหน่าย เช่น ถังไว้แช่น้ำพริกจิ้งหรีด ผักสด จิ้งหรีดสด และแช่น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการทอดจิ้งหรีดขายเพิ่มเติมซึ่งขายได้ดีมาก

   

วันที่ 17 กันยายน 2565                                                                                                                                                                 07:00-08:30 น. เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางจัดจำหน่ายทั้งน้ำพริกจิ้งหรีดและดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีด                 08:30-18:00 น. เปิดร้านพร้อมขาย และการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง                            น้ำพริกจิ้งหรีดและดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีด ซึ่งวันที่ 17 กันยายน 2565 จำหน่ายได้ ดังนี้                                                                        ขายน้ำพริกจิ้งหรีดได้ 17 กระปุก เป็นเงิน 570 บาท                                                                                                                                ขายจิ้งหรีดทอด ได้ 400 บาท                                                                                                                                                                ขายดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีดและวัตถุดิบได้ 39 ถุง เป็นเงิน 700 บาท                                                                          18:30 น. เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆเช่น เก้าอี้ พัดลม อุปกรณ์ในการทอดจิ้งหรีด ถังแช่ของล็อกให้เรียบร้อยเพื่อขายวันถัดไป

สรุปการปฏิบัติงานเดือนกันยายนเห็นได้ว่าทางกลุ่มแม่บ้านทั้งม.4 บ้านหนองกับทำน้ำพริกจิ้งหรีดและม.8 บ้านอาเกียนทำดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีดให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากพร้อมใจกันทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเองอย่างตั้งใจเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพพร้อมจำหน่ายให้กับคนที่สนใจ