ข้าพเจ้า นายเจษฎากร จตุวงศ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างประจำตำบล สระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

จากการปฏิบัติงานเดือนกันยายน

ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมความมั่นคงระดับตำบล ร่วมกับคระกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต) และกศน. ประจำตำบลสระแก้ว

 

วันที่ 9 กันยายน 2565 ได้มีการอบรมการตลาดออนไลน์

ขั้นตอนการสร้างเพจ Facebook เพื่อทำการขายออนไลน์

ขั้นตอนการยิงแอด เพื่อโปรโมทสินค้า

 

วันที่ 14 กันยายน 2565 ได้มาจัดเตรียมบูธ และเตรียมสถานที่ เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายในงาน มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล (U2T for BCG BRU Fair)

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2565 ได้มีการออกบูธจัดจำหน่ายผ้าไหม Key cover และกระเป๋าต่างๆ ในงาน มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล (U2T for BCG BRU Fair) ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-18.00 . ณ หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์