ข้าพเจ้า นายเจษฎา อินทร์โสม ประเภทประชาชน ตำบลโกรกแก้ว อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์
1.ในวันที่23อาจารย์ได้นัดประชุมกลุ่มเรื่อง การลงพื้นที่การปฏิบัติงาน วันที่25สิงหาคมได้นัดกลุ่มกันลงพื้นที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ทดลองอาหารโคนมและโคเนื้อในวันที่27 วันที่15-18ได้มีการตั้งกลุ่มขายผลิตภัณฑ์ที่ราชฎัชบุรีรัมย์
2. ในวันที่27ได้จัดทำการทดลองทำอาหารโคนมและโคเนื้อกับทางอาจารย์และชาวบ้านเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
3. ในวันที่14-18ได้ไปจัดบูธทดลองขายผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์