ณัชชา สมพริ้ง
การปฏิบัติงานของเราชาวU2T โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ณ. ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช ซึ่งเดือนนี้เราได้ผุดไอเดียการสร้างรายได้ สร้างอาชีพของคนในชุมชนโดยการผลิตขนมจีนสำเร็จรูป ของดีบ้านตาเสา

ซึ่งเดือนนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ของการทำขนมจีนเส้นอบแห้งมาว่างจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย ผู้คนได้สนใจมาก จากที่เราได้ลงอบรมการทำเส้นขนมจีนในตำบลตาเสา ประชาชนในตำบลตาเสายินดีและดีใจมากที่ได้รับไอเดียการทำเส้นอบแห้ง ซึ่งเป็นการต่อยอดการสร้างอาชีพ ที่สามารถจัดส่งต่างจังหวัดเพื่อขยายฐานลูกค้า และสามารถเก็บได้นานกว่าขนมจีนเส้นสด

และเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราได้นำขนมจีนอบแห้งผลิตภัณฑ์ของตำบลตาเสามาจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ในตำบล