ข้าพเจ้านายนนทชัย ศิริโชติ ประเภทประชาชน ตำบลหนองไทร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานทั้งบัณฑิตและประชาชานและอาจารย์คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำตำบลหนองไทร  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าพบนายเพียร กองศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร และนายไชยยันต์ เกมกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะพูดคุยแนะนำตัวทีมงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (u2t)  เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดอบรมการทำยาหอมสมุนไพร และขอให้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมการทำยาหอมสมุนไพร ขอความร่วมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอบรมการทำยาหอมสมุนไพร ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่่ 8 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานทั้งบัณฑิตและประชาชนลงพื้นที่ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคุณครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (กศน.อ.นางรอง จ.บร.) กำนันตำบลหนองไทรนายระลึก อาสากูล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่าวมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)ตำบลหรองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชนและหมู่บ้าน อธิบายการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองที่มีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองผ่่านตัวแทนฉะนั้น การเลือกตั้งจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเราต้องเลือกคนดีเข้าสภา เพื่อพัฒนาชุมนและหมู่บ้านของเราให้เข็มแข็งขึ้น และลงพื้นที่ตามบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถามความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าต้องคนแบบไหนเข้าสภา

วันที่ 9 กันยายน 2565

ได้มีการจัดอบรมการทำยาหอมสมุนไพร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร นายเพียร กองศักดิ์ เป็นประธานในพิธี และให้คำปรึกษาในการออกแบบขวดใส่สมุนไพรยาหอมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นสวยงามยิ่งขึ้น และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเป็นวิทยากรในการสอนทำยาหอมสมุนไพรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (u2t) ทั้งบัณฑิตและประชาน พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพในกาารทำยาหอมสมุนไพรได้ในอนาคต

วันที่ 11 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าและทีมงานทั้งบัณฑิตและประชาชนได้ร่วมกันทำลูกประคบและยาหอมสมุนไพรเพื่อนำไปจำหน่ายยังบูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 เพื่อนำไปจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าของแต่ละตำบล

วันที่ 15 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าและทีมงานทั้งบัณทิตและประชาชนได้ทำการออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษกิจ (u2t) ที่ได้ทำกันออกมาคือลูกประคบและยาหอมสมุนไพร เพื่อนำมาจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 – 19 กันยายน 2565 ได้รับความสนใจจากประชาชน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก