ข้าพเจ้านางนุชจารี เหล่าเขตกิจ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID01-1 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในเดือนกันยายน 2565

การดำเนินงานในเดือนนี้คือ
1. การติดต่อประสานงานกับวิทยากรเพื่อมาสอนการทำผลิตภัณฑ์ ในช่วงต้นเดือนกันยายน คือ 1.แชมพูใบหม่อน 2.ครีมนวดใบหม่อน 3.เจลอาบน้ำใบหม่อน และ 4.สบู่รังไหม

2. ทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการผลิตจากวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

3. ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565

4. เก็บข้อมูล ECT week ร่วมกับ กศน.โนนสุวรรณ และผู้นำชุมชนตำบลดงอีจาน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565