ดิฉันนางสาวพรรณศิตา พึ่งพักษ์และทีมงานu2t ตำบลเขาดินเหนือได้ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของตำบลเรา ณ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยตำบลเราได้โดยตำบลเราได้มีสินค้าในการจัดนิทรรศการครั้งนี้หลากหลายอย่าง โดยสินค้าโดยสินค้าที่เป็นที่นิยมของตำบลเราคือแชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงและกะหรี่ปั๊บอบกรอบ ภายใต้ภายใต้แบรนด์ลาภูผาและ แสนอร่อย ซึ่งมีคนจำนวนมากมาซื้อขนมกะหรี่ปั๊บอบกรอบของเราไปรับ ไปรับประทานและได้รับคำชมว่าอร่อยจนทำให้ต้องกลับมาซื้อใหม่ 

การจัการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นไปด้วยดีและได้รับเสียงตอบรับกลับมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะรสชาติโดยเฉพาะรสชาติของขนมกะหรี่ปั๊บที่เราไม่ได้ใช้การทอดแต่เป็นการอบแทน ทำให้ไม่อมน้ำมันและมีรสชาติที่หอมอร่อยและแพ็คเกจ และแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์เราที่มีความสวยงามทำให้ได้รับคำชมเป็นอย่างมาก

ดิฉัดิฉันและทีมงานรู้สึกภาคภูมิใจในการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณขอขอบคุณทางราชภัฎบุรีรัมย์ที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการครั้งนี้