กิจกรรมในเดือนกันยายนนี้ ได้มีการจัดอบรมการสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ให้กับชาวบ้านในตำบลนิคม  และได้มีน้องๆนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยาเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วย เนื้อหาในการอบรมจะเริ่มตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า การออกแบบโลโก้ ออกแบบโพสต์ รวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบต่างๆเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กับผู้ซื้อ หลังจากนั้นได้มีการสอนการสร้างเพจโดยนำภาพที่ออกแบบไว้มาใช้และการยิงแอดหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยเลือกกลุ่มเป้าหมายภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงหรือผู้ที่ต้องการของชำร่วยไปใช้ในโอกาสต่างๆ จากการจัดกิจกรรมอบรมข้างต้นชาวบ้านได้เรียนรู้ช่องทางการขายสินค้าที่สะดวกและง่าย อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักเรียนที่เข้าร่วมรับฟัง และในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ผู้ปฎิบัติงานมีโอกาสได้เข้าร่วมงาน “U2T for BCG Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ชาวบ้านตำบลนิคมได้ผลิตขึ้นมาพร้อมทั้งโปรโมทสินค้าให้คนได้รู้จักเป็นที่มากขึ้น