พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ในตำบลหรือในชุมชนของเรา ก็จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ ของแต่ละหมู่บ้านมากมายหลายอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ดินปลูกภูเขาไฟเขาคอก สบู่เหลวน้ำนมข้าวอินทรีย์ ผ้าไหมบาลาย เสื่อกก ผ้าไหม ข้าวอินทรีย์ โดยทางกลุ่มของเรา ก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในโครงการของพวกเรา และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่ซ้ำกับตำบลอื่นๆ เราเลยเลือกมา 2 ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ก็คือ ผลิตภัณฑ์ดินปลูกภูเขาไฟเขาคอก และสบูเหลวน้ำนมเขาอินทรีย์

ซึ่งการว่าด้วยในการทำผลิตภัณฑ์แล้ว เราก็จะมีการขายผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานี้ เพื่อขายสู่กับชุมชนหรือประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านและสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ได้ด้วย โดยกลุ่มประชานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นและคนจะต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายที่ต้องประหยัดและคุ้มค่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการจับจ่ายใช้สอยซึ่งมีสินค้าราคาถูกและมีช่วงเวลาที่พอเหมาะในการให้บริการ เป็นแนวทางที่จะสร้าง ความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละ ท้องถิ่น  สร้างรายได้ แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น แต่ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาคอกของเราที่นำมาขายกับชุมชนนั้น สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ใช้ในบ้านและสะดวกต่อการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นดินปลูก หรือ สบู่เหลว เป็นสินค้าที่จับต้องได้และเห็นภาพ เพราะฉะนั้น การเลือกซื้อสินค้าต่างๆในชุม ก็ไม่ส่งผลกระทบทางด้านปัจจัยมากเท่าไหร่ ในราคาที่พวกเรากำหนด ราคาเหมาะสมกับคุณประโยชน์ต่อตัวลูกค้าเอง และคนในชุมชน

ดังนั้น จากการดูการซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านตำบลเขาคอก สามารถเลือกซื้อสินค้าตามใจตัวเองได้ตามเหมาะสม เพราะการที่จะเลือกซื้อนั้น คือกลุ่มบ้านเขาคอกได้ช่วยกันทำเองและซื้อไปใช้เอง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของพวกเราทำ เป็นสินค้าที่ดีทุกสุดในการใช้ และมั่นใจต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก ทั้งสบู่เหลวน้ำนมข้าวอินทรีย์ และดินปลูกภูเขาไฟเขาคอก เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ต่อชาวตำบลเขาคอกมากๆครับ