ข้าพเจ้านางปราณ๊ พานทอง  เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ID01-1 ได้ลงปฏิบัติการทำงานภายในเดือน กันยายน

หลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ทำการทดลองลงสบู่ แชมพู ครีมนวดและเจลอาบน้ำ พวกเราได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีขึ้นมาและมีประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำไปใช้ เช่น สบู่รังไหม เมื่อใช้แล้วทำให้ผิวนุ่มและช่วยขัดเซลล์ผิวเก่าออกเพื่อให้ผิวใสและสว่างขึ้น

ในวันนี้เราได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเพื่อผลิตของที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราคัดสรร ใบหมอนและรังไหม ที่มาเป็นส่วนประกอบในแชมพู และสบู่ มาเป็นอย่างดี พวกเราหวังว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเราทำออกไปสู่ชุมชนน่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกต่อไป