ประโยชน์มากมายจากการใช้ ถุงผ้าลดโลกร้อน

           ถุงผ้าลดโลกร้อนหรือถุงผ้ารักษโลก เป็นทางเลือก เพื่อใช้แทนถุงพลาสติก ช่วยลดขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เป็นเพียงตัวอย่างที่ช่วยกระตุ้นผู้บริโภค เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก และไม่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าด้ายดิบ หรือ ถุงผ้าใยสังเคราะห์ซะทีเดียวมีผ้าอื่นๆอีกอาทิ เช่น ถุงผ้าสปันบอนด์, ถุงผ้าแคนวาส, ถุงผ้า พับได้, ถุงผ้า 600 D, ถุงผ้าร่ม, ถุงผ้ากระสอบ ที่ทนทานก็สามารถใช้งานได้และใช้ได้หลายรอบ สามารถนำมาใช้กับวิถีการเดินทางในชีวิตประจำวัน ที่ผู้คนพร้อมจะจับจ่ายซื้อของได้ทุกเวลา

ประโยชน์ของการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ถุงผ้ารักษ์โลก

1.ถุงผ้า ซักทำความสะอาดได้โดยง่าย นำกลับมาใช้ซ้ำ ได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก

2.ถุงผ้า นุ่มสบายมือ และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก

3.ถุงผ้า ลดปริมาณขยะ ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน

4.ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นป็ญหาในสิ่งแวดล้อม

5.ถุงผ้าดิบสามารถพกพาสะดวกไปได้ทุกที่ ติดตัว ติดรถ พร้อมใช้งานในทุกโอกาส

6.ใช้ ถุงผ้า แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

         การใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการเสี่ยมโทรมของน้ำและดิน เนื่องจากขยะถุงพลาสติก ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และจะกายเป็นขยะมลพิษในดินและในน้ำ ทำให้คุณภาพของดินและน้ำเสื่อมโทรม และยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศน์ เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ถุงผ้าลดโลกร้อนยังช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากภาวะโลกร้อน

        ถุงผ้าลดโลกร้อน ส่วนใหญ่ผลิตจากใยธรรมชาติ เช่น ใยฝ้าย ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมัยนี้มีถุงผ้ามากมายที่มีความสวยงาม เป็นทรงแฟชั่น สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน แถมถุงผ้าก็มีราคาถูก ไม่แพง และการใช้ถุงผ้า ยังมีผลดีต่อระบบเศฐกิจทางอ้อม