ดิฉัน นางสาวจิตติมา พึ่งพักษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T of BCGตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของตำบลเขาดินเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ซึ่งดิฉันและทีมงานได้มีการเตรียมงานตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน เพื่เพื่อจัดแสดงสินค้าของดีตำบลเขาดินเหนือ ตั้งแต่การออกแบบแพ็คเก็จฯ การการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ ซึ่ซึ่งสินค้าของตำบลเรามีสองอย่างคือ แชมพูแชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงและขนมกะหรี่ปั๊บอบกรอบ ภายใต้ภายใต้แบรนด์ลาภูผาและ แสนอร่อย ดิฉัดิฉันและทีมงานมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

โดยกลุ่มของโดยกลุ่มของพวกเราได้ไปจัดนิทรรศการของดีตำบลเขาดินเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 18 กันยายน 2565 พวกเราได้จัดบูธแสดงสินค้าด้วยความตั้งใจและสวยงาม เป็นที่น่าพึงพอใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง