โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2565

ข้าพเจ้า นางสาวบัวเลียน เภตรายนต์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนและคณะนักศึกษาจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ตำบล สระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะอาจารย์ แบ่งกลุ่มออกเป็น  2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ออกแบบลายผ้าให้กับกลุ่มทอผ้า

กลุ่มที่  2 ยอมสี

กลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การยอมสีธรรมชาติ

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565คณะอาจารย์และคระวิทยากรได้ออกมาสอนกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษาได้สอนวิธีการยอมสีธรรมชาติสิ่งที่อาจารย์ให้ช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์

1.สบู่เลือด          5 กิโลกรัม

2.น้ำสะอาด             10 ถัง

3.หม้อยอมสี           4 ใบ

  1. ครกหิน 2 ใบ

5.เตาถ่าน                4 หัว

6.ไม้พาย                  4 อัน

7.กะละมังขนาดใหญ่ 5 ใบ

8.ดอกดาวเรือง         3 กิโลกรัม

9.ผ้าขาวบาง            3 ผืน

10.น้ำยาล้างจาน  2 ถุง

อาจารย์ได้ให้กลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษาช่วยกันนำน้ำสะอาดมาต้มเตรียมที่จะยอมสีธรรมชาติ เตรียมต้มน้ำ

ทั้ง 4 หม้อ ให้เดือด พร้อมที่จะยอมสีธรรมชาติ หม้อที่ 1 ใส่ใบสบู่เลือด  หม้อใบที่2 ใส่ดอกดาวเรือง หม้อใบที่ 3 ใส่แก่นฝางที่คณะวิทยากรเตรียมมาให้ หม้อใบที่ 4ต้มให้สิ่งสกปรกออกจากเส้นใยให้สะอาด

หม้อที่ 1 นำด่างฟอก  3 ห่อ เทลงไปในหม้อที่เตรียมไว้แล้วเทน้ำยาล้างจาน ประมาณ 3 ทัพพี นำเส้นใยที่เตรียมไว้ต้มประมาณ1 ชั่วโมงต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำลงมาพักในน้ำอุ่นใส่เกลือประมาณ 10นาที

         หม้อที่2   ต้มน้ำใบสบู่เลือดต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง  จนสีของใบสบู่เลือดออกมาเป็นสีเขียวเข้ม  แล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศา ส่วนผสม  สารจุลสี 4ทัพพี แล้วคนเข้ากันจะกลายมาเป็นสีเขียวอ่อน  แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำสบู่เลือดใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพัก กระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

หม้อที่3  ต้มน้ำดอกดาวเรืองต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง  จนสีของดอกดาวเรืองออกมาเป็นสีเหลืองอ่อน  แล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศา ส่วนผสม  สารส้ม 4ทัพพี แล้วคนเข้ากันจะกลายมาเป็นสีเหลืองเข้ม  แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำดอกดาวเรืองใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพักกระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

หม้อที่ 4   ต้มน้ำแก่นฝางต้มให้เดือดต้มประมาณ 1 ชั่วโมง  จนสีของแก่นฝางออกมาเป็นสีแดง  แล้วนำน้ำที่ต้มมากรองเอาน้ำที่ต้มแล้วนำมาต้มให้เดือดให้ได้อุ่น 60-90 องศา ส่วนผสม  สารสนิมเหล็ก 4ทัพพี แล้วคนเข้ากันจะกลายมาเป็นสีม่วง  แล้วค่อยนำเส้นใยที่ต้มเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนำมายอมในน้ำแก่นฝางใช้ไม้พายขยี้เส้นใยให้น้ำซึมเข้าไปในเส้นใยได้เป็นอย่างดียอมประมาณ 1 ชั่วโมง ให้สีธรรมชาติซึมเข้าไปแล้วค่อยนำมาล้างในน้ำสะอาดล้างจนน้ำใสสีไม่ออกแล้วนำขึ้นมาพัก กระตุกเส้นใยไม่ให้เส้นพันกัน แล้วนำมาพึงลมให้แห้งแล้วค่อยนำเส้นใยมาถักทอเป็นผ้าทอมือ

วันที่12-13  กันยายน 2565 ได้เข้าไปดูกลุ่มแม่บ้านผ้าทอผ้าที่คณะวิทยากรและคณะอาจารย์และกลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษาได้ออกแบบลวดลายผ้าไว้ให้แล้วและยอมสีธรรมชาติให้ทอเป็นผ้าคลุมไหล่และกลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุและติดตราประจำตำบลตราประจำกลุ่มของบ้านม่วงเจริญ

วันที่ 14-18 กันยายน 2565  กลุ่มประชาชนและกลุ่มนักศึกษาได้ไปออกบูธขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านม่วงเจริญ ต.สระทอง อ.หนองหงส์  เป็นผลิตภัณฑ์  ผ้าคลุมไหล่ และกระเป๋าอเนกประสงค์ ไปออกบูธขายในงานซ้อมรับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการออกบูธขายผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้มีหลายตำบลมีหลายอำเภอเข้าร่วมการออกบูธขายผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์