ข้าพเจ้า จักรพงษ์ อยู่บางช้าง  ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

 

วัตถุประสงค์โครงการ U2T BCG

โครงการ U2T BCG มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ รับผิดชอบตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีโครงการเดิม “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ” มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสู่ตลาดจึงมีการคิดค้นสูตรสมุนไพรต่างๆ เช่น สูตรใบเตย สูตรขมิ้น สูตรใบกระท่อม สูตรอัญชัน สูตรกระเจี๊ยบ เป็นต้น

การนำมาตรฐาน GMP มาใช้ในการผลิตขนมไทยนั้นเป็นส่วนที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  โดยมาตรฐาน GMP มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนการผลิต และบุคลากรในการผลิตจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งรสชาติ สุขลักษณะที่ ดีในการผลิต และความปลอดภัยต่อการบริโภค

วันที่14ได้ลงพื้นที่ไปทำสบู่ที่หมู่บ้าน โคกใหญ่ หมู่ 2