โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฏฐ์นรี ใจเย็น เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

ติดตามการถ่ายทอดสดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.ตำบล) และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

ได้Certificate : จากการศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20 ep จาก application CIVIC EDUCATION และ ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม ECT WEEK โดยเข้าไปที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับะบอบการปกครองประชาธิปไตย จากนั้น ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อข้อข้อมูล เกี่ยวกับความรู้ของคนในชุมชนเรื่องความเข้าใจประชาธิปไตย และ เศรษฐกิจพอเพียง จากการสำรวจ  พบว่าประชาชนมีความรู้มาก และ ได้มีการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เตรียมจัดอบรมความให้รู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้อผลิตภัณฑ์ได้แก่ส้มหมูเสี่ยงทาย และ ชาอินทผลัม

จัดอบรมความให้รู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้อผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยงทาย 27 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ

จัดอบรมความให้รู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้อผลิตภัณฑ์ชาอินทผลัม  3 – 4 กันยายน 2565 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ

 

จัดอบรมความให้รู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ การออกแบบเครื่องหมายทางการค้าการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์

ได้มีการสร้างร้านขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น shopee ชื่อร้านค้าสินค้าท้องถิ่นทุ่งกระตาดplus ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขายออนไลน์เพื่อให้มีการเข้าถึงลูกค้า

ลิ้งเข้าสู่ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม shopee.co.th/minyyyzizi

วันที่15-18 กันยายนที่ผ่านมาทางทีมทุ่งกระตาด plus ได้เข้าจัดบูธเพื่อแสดงสินค้าในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการวางจำหน่ายส้มหมูซึ่งรวมยอดขายแล้วตลอด 4 วันที่ได้จัดบูธนั้นมียอดขายกว่า 500 ชิ้นและสามารถทำยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากเดิม16%จากยอดขาย